Звіт виконання Плану гідрометеорологічної діяльності Рівненського обласного центру з гідрометеорології за 2021 рік

Метеорологічні спостереження, прогнозування,

гідрометеорологічне забезпечення та обслуговування

       Метеорологічне прогнозування, забезпечення та обслуговування галузей господарства впродовж 2021 року здійснювалось згідно планів (виконання плану – 100%).

       Метеорологічні спостереження проводились на трьох метеостанціях області у визначені синоптичні строки та згідно Настанови гідрометстанціям і постам. Зауважень щодо грубих порушень, невипуску чи випуску невідповідної продукції не було. 

За звітний період було виконано спостережень: 185800, в т.ч. метеорологічних – 92600, авіаційних – 89900; випущено згідно програми спостережень опорної мережі: 8760 синоптичних телеграми (в тому числі 2190 – на метео ПГМ) і 3991 телеграму про небезпечні явища, 24 телеграми «Клімат». Грубих порушень в кодуванні інформації та якості спостережень не відмічалось.

Згідно Планів проводилися технічні навчання та розбір помилок, допущених при кодуванні інформації,  навчання з вивчення змін до коду WAREP та інших керівних документів.

Технічне обслуговування та повірка приладів здійснювалося вчасно згідно затверджених Переліків повірки приладів.

Велися роботи згідно Планів підготовки метеостанцій області до роботи у весняно-літній період 2021р. та осінньо-зимовий період 2021-2022рр. (проводилися технічні навчання, перевірялися: стан готовності метеоприладів, практичні навики в проведенні метеоспостережень на робочих місцях техніків–метеорологів), за потреби та згідно керівних документів уточнювалися діючі Інструкції, Технології, тощо.

З благоустрою приміщень та прилеглої території за звітний період: постійно велися роботи з підтримання порядку на прилеглих територіях та в приміщеннях пунктів спостережень, проводилися суботники, зрізалися дерева, фарбувалося обладнання на метеомайданчиках.

       Впродовж звітного періоду було складено 2920 прогнози загального користування: по території області та м. Рівне на добу (справджуваність – 94% та 90%), уточнених прогнозів на день (справджуваність - 95% та 92%), на 2-3 добу по території області (справджуваність – 94% та 92%).

Складено 3660 спецпрогнозів, в т.ч.: прогнозів для РАЕС – 365 та 365 – по автошляхах; прогнозів середньої добової температури – 730 (в тому числі прогноз уточненої середньої температури на день), прогнозів середнього вітру по висотах – 730, прогнозів МУВз – 1095 (справджуваність – 100%).

Також складено 450 (224 – терит., 226 – місто) попереджень про НМЯ І по території та місту (справджуваність – 94% та 90%), 20 попереджень про СМЯ ІІ:          14 по території та 6 по пункту (справджуваність – 78% та 70%). Спостерігалося НМЯ: по території – 124, по пункту – 94 (попереджуваність – 98% та 100% відповідно). Спостерігалося СМЯ ІІ: 3 – по території, 1 – по пункту (попереджуваність – 100%). Непопереджених СМЯ ІІ, СМЯ ІІІ   не було.

За звітний період складено/доведено: бюлетенів – 186 щоденних гідрометеорологічних, 64 щоденних метеорологічних, 64 щоденних гідрологічних; 24 місячних (опис гідрометеорологічних умов та кліматичні характеристики і прогнозовані метеоумови на наступний місяць), 150 прогнозів пожежної небезпеки з розрахунком фактичного показника, 52 орієнтовних прогнози температури повітря на 10 діб для теплопостачальних підприємств, 1 сезонний прогноз погоди (на холодний період) з кліматичним аналізом, 50 оперативних інформацій про фактичний та очікуваний гідрометеорологічний режим (38-гідро та 12-метео). Сформовано 12 місячних оглядів забруднення НПС. Видано 595 довідок.

Здійснювалося гідрометобслуговування: згідно регулярних договорів – 25-х споживачів,  разових договорів (за запитом) – 178.

Щомісячно проводилися технічні навчання, семінари з приводу розборів складних синоптичних ситуацій та метеоумов, помилкових прогнозів.

Згідно заключених договорів синоптики активно співпрацюють з телерадіокомпаніями. За звітний період синоптики з прогнозом погоди близько 1825 разів виходили в прямий ефір на РАДІО ТРЕК. Керівництво та спеціалісти 37 разів давали інтерв’ю, виступи, коментарі для місцевих телеканалів, радіо та видань.

Збої в роботі, виникнення позаштатних ситуацій – виправлялися в терміновому порядку. Всі ремонтні роботи комп’ютерної техніки проводилися силами працівників центру.

Для отримання гідрометеорологічної інформації використовуються в постійному режимі канали Інтернету. Інтернет зарезервовано технологією 3G з автоматичним переключенням.

Здійснюється контроль та наповнення оперативної бази даних гідрологічними даними (за результатами спостережень гідрологічних постів області).

Для популяризації гідрометслужби спеціалістами проведено 17 екскурсій учням, вчителям ЗОШ та студентам вузів міста та області.

Метеороологічне обслуговування польотів повітряних суден цивільної авіації у 2021 році здійснювалося відповідно до вимог Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації». За звітний період випущено 18483 одиниць метеозведень, складено 10995 одиниць прогнозів та попереджень по аеродрому, в т.ч.: 1417 – 9-ти годинних прогнозів погоди (справджуваність – 93%), 9253 – 2-х годинних (справджуваність – 99%), попереджень по аеродрому – 171.

Спостерігалося 304 небезпечних для авіації явища погоди (попереджуваність – 100%).

За звітний період обслуговано 155 літако-вильотів, з яких: 109 – по Україні, 36– міжнародних, 5 – аеродромних, на авіаційних роботах – 5.

Зауважень до метеобслуговування та оформлення польотної документації не було.

Постійно представником керівництва з якості та уповноваженим з якості ведуться роботи по забезпеченню функціонування СУЯ МОА в ЦГМ (АМСЦ).

 

Агрометеорологічне забезпечення

Агрометеорологи Рівненського обласного центру з гідрометеорології впродовж 2021 року здійснювали весь комплекс агрометеорологічних спостережень згідно повної програми спостережень за основними 9 сільськогосподарськими культурами. Однак, у порівнянні з 2020 роком, перелік спостережних культур має певні відмінності, у зв’язку зі зміною посівних планів фермерських господарств та появою масових посівів нетипових раніше для області рослин (соняшник): озимі: жито, пшениця, ріпак;ярові: ячмінь; соняшник; кукурудза; картопля; соя; капуста; люцерна.

Загалом за звітний рік було здійснено 2,982 тис. спостережень. З них 57%  – агрометеорологічні спостереження за станом с/г культур, верхнього шару ґрунту та сніговим покривом; 27% – вимірювання температури ґрунту на глибинах 5см і 10см, глибини промерзання та відтавання ґрунту, залягання рівня ґрунтових вод; 16% –визначення висоти, густоти, діаметра, елементів продуктивності, маси, структури врожаю с/г культур, вологості ґрунту, стану, критичних температур вимерзання та життєздатності зимуючих культур.

Запаси вологи визначалися під 7 культурами на 11 спостережних ділянках (озимі, ярові, соняшник, кукурудза, картопля, соя).

За 2021 рік було підготовлено 76 агрометеорологічних прогнозів, з них 46 прогнозів урожайності та валового збору сільськогосподарських культур (у 2021 році не оцінювались через відсутність фактичних даних для оцінки), 30 фенологічних прогнозів (середня справджуваність – 87%).

Було підготовлено і доведено:

 

- декадних агрометеорологічних бюлетенів по Рівненській області – 36;

- агрометеорологічних інформацій за місяць по Рівненській області – 12;

- оперативних агрометеорологічних інформацій – 19;

- Таблиць метеорологічних та агрометеорологічних спостережень (ТСГ-1) – 108 (36 таблиць по кожній станції);

- Таблиць вологості у відсотках від маси абсолютно сухого ґрунту і запаси вологи у ґрунті (ТСГ-6) – 66 (18 таблиць по метеостанції Сарни, 24 таблиць по метеостанції Рівне, 24 таблиць по метеостанції Дубно);

- агрометеорологічний щорічник – узагальнені результати метеорологічних і агрометеорологічних спостережень метеостанцій за 2019-2020 сільськогосподарський рік – 1;

- тижневих агрометеорологічних оглядів у вегетаційний період – 32;

- інформацій про середню суму опадів за місяць – 12;

- інформація про середню суму опадів за 2020 рік – 1.

В цілому агрометеорологічні умови 2021 року були  сприятливими для росту та розвитку сільськогосподарських культур. Режим атмосферного зволоження у 2021році був більш рівномірним, аніж у минулому (значний дефіцит опадів, відносно кліматичних норм, спостерігався у період квітень-липень).

 У зв’язку із холодною зимою, відновлення вегетації у 2021 році відбулося значно пізніше, ніж минулого року – у кінці березня. Весна відзначилась: прохолодним температурним режимом; частими заморозками, зокрема у квітні, що не завдали шкоди спостережним культурам; переважно достатньою забезпеченістю атмосферними опадами та запасами продуктивної вологи ґрунту; безпечним для рослин поєднанням рівнів відносної вологості повітря та температур повітря – відсутністю суховійних явищ. Такі умови сприяли не лише активним ростовим процесам сільськогосподарських культур, але й бур’янів. У літні місяці, за винятком серпня, спостерігався дефіцит опадів та їх нерівномірний розподіл у часі (досягнення місячних норм опадів досягалось за рахунок інтенсивних опадів в окремі дні). Липень відзначився високим температурним режимом, що пришвидшило темпи достигання зерна, однак локальні інтенсивні дощі у супроводі поривів – створювали небезпеку полягання посівів. Найбільша кількість днів з суховіями впродовж літнього періоду спостерігались переважно на території центральних районів, шкоди посівам завдано не було. Позитивними факторами агрометеорологічних умов теплого періоду 2021 року були: були мінімальні температури повітря на рівнях не нижче +10°C та помірні значення відносної вологості повітря (<80%) впродовж більшості днів, зокрема у період достигання зерна.

За розрахованими рівнями комплексного показника умов зволоження території (ГТК), Рівненщина оцінювалась як «зволожена» у травні, а вже у червні-липні її характеристика змінилась на «посушлива».

Малосприятливими були контрастні погодні умови літнього періоду, коли аномальна спека змінювалась негодою – грозами з інтенсивними зливами та шквальними вітрами, місцями з градом. У кінці серпня-вересні спостерігався надлишок атмосферних опадів на фоні помірного температурного режиму, що зумовило затримку посівної компанії озимих культур під врожай 2022р. через перезволоження ґрунту. Однак ситуація покращилась у жовтні, коли й здійснювалась активна сівба озимини на території області та збір врожаю пізніх теплолюбних культур (сої, соняшнику). Впродовж листопада спостерігались значні коливання температурного режиму і лише у його третій декаді відбулось припинення вегетації. Озимина увійшла у зиму у доволі ранній фенофазі – «третій листок».

 

Спостереження за радіаційним забрудненням

навколишнього природного середовища

      Регіональна лабораторія спостережень за станом радіаційного забруднення навколишнього природного середовища Рівненського ЦГМ план роботи з моніторингу за радіаційним забрудненням навколишнього природного середовища в зоні діючих Рівненської та Хмельницької АЕС, та спостереження за радіаційним забрудненням атмосферного повітря на території західних областей України виконала в повному об’ємі. Змін у складі мережі спостереження за радіаційним забрудненням навколишнього природного середовища за звітний період не було. Всі пункти спостереження за атмосферними випадіннями працювали стабільно.

  Нижче подається інформація по кожному з видів робіт, що проводились в лабораторії за звітний період 2021 року:

1.Радіометричний аналіз проб атмосферних випадань.

Проводився радіометричний аналіз проб атмосферних випадінь по 19 пунктах спостереження 9 західних областей: Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Львівської.

 Всього за 2021 рік по всіх пунктах спостереження надійшло і проаналізовано 3436 проб.

 План надходження планшетів з мережі спостережень виконано на 99,4 %, план лабораторних досліджень виконано на 100% (надійшло і проаналізовано 3436 проби). За звітний період не надійшло 22 планшети, які були втрачені при пересилці Укрпоштою: 14 планшетів з М Мостиська (26.04-01.05, 09.09-16.09, 10.10-18.10,26.10-01.11),  8 планшетів з ВАС Львів ( 09.09-17.09, 09.10-17.10).

 За результатами аналізу проб атмосферних випадінь було підготовлено і направлено в ЦГО ім. Бориса Срезневського 228 таблиць КАР-2 по 19 пунктах спостереження.

 За звітний період було відібрано 60 проб атмосферних випадінь і направлено в лабораторію радіаційного контролю повітря ЦГО ім. Бориса Срезневського для проведення зовнішнього лабораторного контролю.

  В межах нашої компетенції з методичного керівництва підпорядкованою мережею було  підготовлено та доведено до зацікавлених осіб 2 огляди про надходження проб атмосферних випадінь з 19-ти пунктів спостереження.

2.Гама-спектрометричний аналіз проб атмосферних випадань.

 Щомісячно проводився гама-спектрометричний аналіз проб атмосферних випадінь на вміст цезію-137 по 19 пунктах спостереження. Проаналізована 228 проб атмосферних випадінь, що складає 100% від планових показників.

3.Експедиційні роботи.

Відібрано в зоні дії РАЕС та ХАЕС проби води, та підготовлено їх до аналізу на вміст на цезію-137 – 8 проб (100%).

Відібрано в зоні дії РАЕС та ХАЕС, та підготовлено до аналізу на вміст цезію-137 проби ґрунтів – 30 проби (100%).

    Підготовлено проби води для аналізу на стронцій-90 в ЦГО– 8 проб (100 %).

Підготовлено проби ґрунтів для аналізу на стронцій-90 в ЦГО– 30 проб (100 %).

4.Спектрометрія.

Виконано аналіз проб води відібраних в зоні дії РАЕС та ХАЕС на вміст в них цезію-137 ( план виконано на 100%). Проводився аналіз проб ґрунтів відібраних в зоні дії РАЕС та ХАЕС на вміст в них цезію-137 та калію-40 (план виконано на 100%).

5.Спостереження за ПЕД гама-випромінювання.

Щоденно проводились спостереження за потужністю експозиційної дози гама-випромінювання по м. Рівне, АМСЦ Рівне, М Сарни та М Дубно. За звітний період проведено 1095 замірів по трьох пунктах мережі спостереження, що складає 100 % від плану, та додатково до плану 250 замірів за місцем розташування лабораторії

 Прилади, що знаходяться на балансі Рівненського ЦГМ і використовуються для проведення робіт з радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища на даний час пройшли державну повірку і знаходяться в робочому стані. За звітний період було повірено 13 засобів вимірювальної техніки, калібровано одне джерело іонізуючого випромінювання. Підготовлено і направлено ГЦЗО УкрГМЦ 2 звіти по формі СТ-1М              ( раз на півріччя).

 В цьому році начальником радіологічної лабораторії були проведені дві інспекційні перевірки з радіометричного розділу робіт: в лютому місяці на М Дубно та в вересні місяці М Сарни.

 За даними лабораторних спостережень радіаційна обстановка на контрольованій території в 2021 році була стабільною і не зазнала змін у порівняні з попереднім звітним періодом.

 

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря

комплексної лабораторії спостережень за станом забруднення

навколишнього природного середовища

   На 2021 рік відібрано і проаналізовано 25 825 проб атмосферного повітря по 11 інгредієнтах ( 102% від річного плану ).    Проводилось визначення рН атмосферних опадів.

   Протягом 2021 року надавалась інформація для розробки проектів гранично допустимих викидів (ГДВ) в атмосферне повітря (73 довідки на суму 92 818грн.)   У березні (холодний період )та червні (теплий період) місяці 2021 р. проведена методична інспекція по контролю за відбором проб атмосферних опадів для визначення кислотності на АМСЦ Рівне та на визначення хімічного складу і відбору проб снігового покриву на основі снігомірної зйомки на М Сарни, копії актів інспекцій надіслані до ЦГО ім. Бориса Срезневського.      Дані спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у вигляді довідок щомісячно надавались місцевим органам влади та зацікавленим організаціям.      Підготовлені та надіслані до ЦГО ім. Бориса Срезневського:- «Щорічник про стан забруднення атмосферного повітря за 2020 р.»- «Довідка про стан забруднення атмосферного повітря за 2020 р.» для Екослужб.- «Звіт про виконання програми спостережень за забрудненням атмосферного повітря за І квартал, І півріччя, 9 місяців  та за 2021 р.».- «Внутрішньолабораторний контроль за І та ІІ півріччя 2021р.» на визначення забруднювальних речовин в атмосферному повітрі .     Підготовлені і надіслані в Департамент екології та природних ресурсів Рівненської ОДА табличні та аналітичні матеріали згідно рекомендацій щодо приведення Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони «Рівненська» у відповідність із законодавством про охорону атмосферного повітря та єдиними методичними вимогами у сфері державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря.

Проведена робота по програмі «АРМ»АЕРОХІМІЯ», формування журналів ТЗА.    Підготовлені та відправлені фільтри на визначення важких металів в атмосферному повітрі до ЦГО ім. Бориса Срезневського.    Проводилися інспекції ПОСТів спостереження за станом забруднення атмосферного повітря.   Надіслані до ЦГО ім. Бориса Срезневського на перевірку та погодження градуювальні графіки на визначення забруднювальних речовин в атмосферному повітрі.   Підготовлена інформація до доповіді про стан навколишнього природного середовища та Екологічного паспорту області за 2021 р.    Проводились та надсилались Звіти прогнозування метеоумов формування рівнів забруднення атмосферного повітря по місту. Складено 391 прогноз.     Справджуваність прогнозів по загальний рівень забрудненості – 97,0%, по високий рівень забрудненості - 87,0 %.

 

Спостереження за забрудненням поверхневих вод

комплексної лабораторії спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища

 На протязі року комплексною лабораторією спостережень за станом забруднення НПР Рівненського ЦГМ щомісячно відбирались проби поверхневих вод річок на території Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької областей та Рівненського району, окрім того надходили проби з Чернівецької області від Чернівецького ЦГМ та з Житомирської області від Житомирського ЦГМ.     Загалом було отримано та проаналізовано 528 проб води, що становить 100% виконання річного плану.     Протягом 2021 року надавалась інформація щодо якості поверхневих вод для розробки проектів гранично допустимих скидів (ГДС) із зворотними водами підприємств.

 Лабораторією було відібрано підготовлено та відіслано до ЦГО 6 проб ґрунтів на визначення вмісту пестицидів, та 60 проб на визначення вмісту важких металів на території м. Рівне та Рівненського району.

 У 2021р. начальник лабораторії Б. І. Сало та завідувач СЗПВ Король П.В. були учасниками онлайн-конференції «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату та зростаючого дефіциту води».

 Завідувач СЗПВ Король П.В. пройшов онлайн-курси та отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації  з гідрології та гідрохімії, реєстр.№1519 від 04.06.21р.Підготовлені та відіслані до головної бази ЦГО журнали гідрохімічного забруднення за 2021 рік.

 Прилади, якими оснащена лабораторія своєчасно пройшли повірку у ДП «Рівнестандартметрологія».