Комплексна лабораторія спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища

У квітні 1977 р. наказом УкрУГКС під керівництвом інженера-хіміка Скакальської К.С. була організована лабораторія спостереження та контролю за забрудненням атмосферного повітря у м. Рівне, яка стала одним з підрозділів Рівненського гідрометбюро.
Відбір проб на визначення вмісту забруднюючих домішок в атмосферному повітрі спочатку проводився з вікна приміщення Гідрометбюро по вул. Гоголя, 4. Лабораторія була оснащена відповідними приладами, хімреактивами та апаратурою. Через рік було організовано спостереження на трьох постах у різних частинах міста: вул.Кіквідзе (р-н залізничного вокзалу), вул.Ніколаєва (р-н молокозаводу), сьогодні вул.Грушевського та вул.Млинівська. Пости діють і до сьогодні. Спостереження за забрудненням атмосферного повітря спочатку проводилось по основних показниках: пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис азоту. Поступово впроваджувалося визначення специфічних домішок.

З 1 липня 1978 р. наказом УкрУГКС була організована група спостережень та контролю за забрудненням поверхневих вод, яку очолив інженер-гідрохімік Сало Б.І. Група аналізувала якість води 7 областей Західної України (Рівненської, Львівської, Чернівецької, Тернопільської, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської та Хмельницької).

4 січня 1981 р. наказом УкрУГКС Сало Б.І. очолив керівництво комплексної лабораторії спостереження за забрудненням навколишнього природного середовища.
За досягнуті успіхи у роботі комплексна лабораторія спостереження за забрудненням навколишнього природного середовища Рівненського гідрометбюро була нагороджена дипломом другого ступеня головним комітетом виставки досягнень народного господарства СРСР у 1982 р. Начальник Рівненського гідрометбюро Цимбалюк П.О. був нагороджений срібною медаллю, а начальник лабораторії Сало Б.І. бронзовою медаллю "За успіхи в народному господарстві СРСР".

На даний час комплексна лабораторія спостереження за станом забруднення навколишнього природного середовища І розряду проводить спостереження за якістю атмосферного повітря у м. Рівне та поверхневих вод Західного регіону України.
Сектор спостереження за забрудненням атмосферного повітря. Чотири рази на добу спостережники за забрудненням природного середовища за допомогою автоматичних приладів відбирають проби повітря на визначення його забруднення. Щоденно техніки-лаборанти  проводять аналіз відібраних проб повітря. Наразі лабораторія проводить визначення 4 основних домішок (пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис азоту) та 7 специфічних (окис азоту, сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак та формальдегід). Визначається кислотність атмосферних опадів. Проводиться відбір проб на визначення вмісту важких металів та бенз(а)пірену, які відсилаються для аналізу в лабораторії ЦГО м. Київ та Донецького ЦГМ відповідно.
Сектор спостереження за забрудненням поверхневих вод. Проводяться спостереження у 41 пункті спостереження річок Рівненської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей. Техніки-лаборанти визначають хімічний склад проб поверхневих вод по 34 інгредієнтах забруднення.
Дані спостереження за станом забруднення навколишнього природного середовища щомісячно надаються місцевим органам влади та зацікавленим організаціям.

Основні завдання та функції лабораторії

   Організація і проведення систематичних науково-дослідних спостережень за рівнем забруднення природного середовища:

   —безперервне систематичне проведення спостережень за рівнем забруднення атмосферного повітря по м. Рівне.
   —систематичне спостереження за кислотністю атмосферних опадів.
   —організація і проведення спостережень за рівнем забруднення поверхневих вод закріпленої мережі за комплексною лабораторією ЦГМ.
   Виявлення фактів, проведення розслідувань та встановлення причин екстремально високого забруднення (ЕВЗ) природного середовища, в т.ч. аварійного, здійснення контролю за перевищенням ЕВЗ та зміною концентрації інгредієнтів-забруднювачів.
   Оформлення результатів дослідження відповідними довідками, щорічниками, ведення журналів досліджень.
   Забезпечення населення, засобів масової інформації, органів державного управління, галузей господарства інформацією про стан навколишнього природного середовища, попередження про високе та екстремально високе забруднення згідно діючих нормативних документів.Впровадження сучасних технічних засобів наукових досліджень і хімічних методів аналізу.
Забезпечення отримання своєчасних і достовірних даних про стан забруднення природного середовища.
Взаємодія з організаціями та відомствами з питань вивчення забруднення природного середовища.
Додатково на комплексну лабораторію покладається виконання таких функцій:

  • підтримка в робочому стані засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);
  • своєчасне пред'явлення ЗВТ на повірку, а в разі необхідності в ремонт;
  • своєчасне придбання і впровадження нових нормативних документів в галузі науково-дослідних спостережень довкілля.