Звіт виконання Плану гідрометеорологічної діяльності Рівненського ЦГМ за 2019 рік

Звіт виконання Плану гідрометеорологічної діяльності

Рівненського обласного центру з гідрометеорології

Метеорологічні спостереження, прогнозування,

гідрометеорологічне забезпечення та обслуговування

Метеорологічне прогнозування, забезпечення та обслуговування галузей господарства  впродовж 2019 року здійснювалось згідно планів (виконання плану – 100%).

Метеорологічні спостереження проводились на трьох метеостанціях області у визначені синоптичні строки та згідно Настанови гідрометстанціям і постам. Зауважень щодо грубих порушень, не випуску чи випуску невідповідної продукції не було. 

За звітний період було випущено: згідно програми спостережень опорної мережі – 8760 синоптичних телеграм (в тому числі 2190 - на метео ПГМ) і 2124 телеграми про небезпечні явища, 24 телеграми «Клімат». Грубих порушень в кодуванні інформації та якості спостережень не відмічалось.

Згідно Планів проводилися технічні навчання  та розбір помилок, допущених при кодуванні інформації;  навчання з вивчення змін до коду WAREP та інших керівних документів.

Технічне обслуговування та повірка приладів здійснювалося вчасно згідно затверджених Переліків повірки приладів.

Велися роботи згідно Планів підготовки метеостанцій області до роботи у весняно-літній період 2019р. та осінньо-зимовий період 2019-2020рр. (проводилися технічні навчання, перевірялися: стан готовності метеоприладів, практичні навики в проведенні метеоспостережень на робочих місцях техніків–метеорологів), за потреби та згідно керівних документів уточнювалися діючі Інструкції, Технології, тощо.

З благоустрою приміщень та прилеглої території за звітний період: постійно велися роботи з підтримання порядку на прилеглій території та в приміщенні Пункту Спостережень, проведено суботники, зрізалися дерева,  фарбувалося обладнання на метеомайданчику.

Впродовж звітного періоду було складено 2682 прогнози загального користування: по території області та м. Рівне на добу (справджуваність – 94% та 89%), уточнених прогнозів на день (справджуваність - 96% та 93%), на 2-3 добу по території області (справджуваність – 93% та 92%).

Складено 3020 спецпрогнозів, в т.ч.: прогнозів для РАЕС - 365 та 365 - по автошляхах; прогнозів середньої добової температури - 730 (в тому числі прогноз уточненої середньої температури на день), прогнозів середнього вітру по висотах - 465, прогнозів МУВз - 1095 (справджуваність – 100%).

Також складено 233 (134 – терит., 99 – місто) попереджень про НМЯ І по території та місту (справджуваність - 95% та 93%); 15 попереджень про СМЯ ІІ по території та пункту (справджуваність - 83%). Спостерігалося НМЯ: по території - 135, по пункту - 99 (попереджуваність – 99% та 100% відповідно). Спостерігалося СМЯ ІІ: 6 - по території, 5 – по пункту (попереджуваність – 100%). Непопереджених СМЯ ІІ, СМЯ ІІІ – не було, одне непопереджене НМЯ І – по території.

За звітний період складено та доведено: бюлетенів – 190 щоденних гідрометеорологічних, 60 щоденних метеорологічних, 60 щоденних гідрологічних; 147 прогнозів пожежної небезпеки з розрахунком фактичного показника, 50 орієнтовних прогнозів температури повітря на 10 діб для теплопостачальних підприємств, 1 прогноз на опалювальний період, 12 місячних гідрометбюлетенів (опис гідрометеорологічних умов), 12 місячних інформацій про кліматичні характеристики та прогнозовані метеоумови,  29 оперативних інформацій про фактичний та очікуваний гідрометеорологічний режим (23-гідро та 6-метео). Сформовано 12 місячних оглядів забруднення НПС. Видано 541 довідку. Здійснювалося гідрометобслуговування: згідно регулярних договорів – 22-х споживачів,  разових договорів (за запитом) – 161.

Щомісячно проводилися технічні навчання, семінари з приводу розборів складних синоптичних ситуацій та метеоумов, помилкових прогнозів (2 розбори та 1 опис складної синоптичної ситуації).

Згідно заключених договорів синоптики активно співпрацюють з телерадіокомпаніями. За звітний період синоптики з прогнозом погоди близько 1825 разів виходили в прямий ефір на РАДІО ТРЕК. Керівництво та спеціалісти 111 рази давали інтерв’ю, виступи, коментарі для місцевих телеканалів, радіо та видань.

Для отримання гідрометеорологічної інформації використовуються в постійному режимі канали Інтернету. Інтернет зарезервовано технологією 3G з автоматичним переключенням.

Здійснюється контроль та наповнення оперативної бази даних гідрологічною  інформацією (за результатами спостережень гідрологічних постів області).

Для  популяризації  гідрометслужби  спеціалістами проведено  19 екскурсій   (в т.ч. одна конференція) учням, вчителям ЗОШ та студентам вузів міста та області.

Метеороологічне обслуговування польотів повітряних суден цивільної авіації у 2019 році здійснювалося відповідно до вимог Авіаційних правил України «Метеорологічне  обслуговування цивільної авіації». За звітний період випущено 22279 одиниць метеозведеннь, складено 11033 одиниці прогнозів та попереджень по аеродрому, в т.ч.: 1356 - 9-ти годинних прогнозів погоди – справджуваність – 94%, 9264 - 2-х годинних - справджуваність – 98%; попереджень по аеродрому – 273.

Спостерігалося 343 небезпечних для авіації явищ погоди. (Попереджуваність – 100%).

За звітний період обслуговано 151 літако-вильотів, з яких, 65- по Україні; 62 - міжнародних; 8 - аеродромних; 16 – польотів на виконання авіаційних робіт; 0 – відомчих польотів  (в т.ч,  6 рейсів літер «А»).

Зауважень до метеобслуговування та оформлення польотної документації не було.

Постійно представником керівництва з якості та уповноваженим з якості ведуться роботи по забезпеченню функціонування СУЯ МОА в ЦГМ (АМСЦ).

Агрометеорологічне забезпечення

Агрометеорологи Рівненського обласного центру з гідрометеорології протягом 2019 року здійснювали весь комплекс агрометеорологічних спостережень згідно повної програми спостережень за наступними сільськогосподарськими культурами та деревами:

-  озимі: жито, пшениця, ріпак;

-  ярі: ячмінь, пшениця, кукурудза;

- зернобобові: соя;

- бульбоплоди: картопля;

- овочеві: капуста;

- сіяні багаторічні трави: люцерна;

- поодинокі плодові дерева: яблуня, вишня, груша;

- поодинокі деревні культури: береза, клен, акація, бузок.

Загалом за звітний рік було здійснено 3,347 тис. спостережень, з них 62% агрометеорологічних спостережень за станом с/г культур, верхнього шару ґрунту та сніговим покривом; 23% вимірювань температури ґрунту на глибинах 5см і 10см, глибини промерзання та відтавання ґрунту, залягання рівня ґрунтових вод; 15% визначень висоти, густоти, діаметра, елементів продуктивності, маси, структури врожаю с/г культур, вологості ґрунту, стану, критичних температур вимерзання та життєздатності зимуючих культур.

Запаси продуктивної вологи визначалися під 7 сільськогосподарськими культурами на 11 спостережних ділянках.

За 2019 рік було підготовлено 81 агрометеорологічний прогноз, з них 46 прогнозів урожайності та валового збору сільськогосподарських культур (середня справджуваність – 91%), 35 фенологічних прогнозів (середня справджуваність – 91%).

Було підготовлено і доведено:

- декадних агрометеорологічних бюлетенів по Рівненській області – 36;

- агрометеорологічних інформацій за місяць по Рівненській області – 12;

- оперативних агрометеорологічних інформацій – 14;

- Таблиць метеорологічних та агрометеорологічних спостережень (ТСГ-1) – 108 (36 таблиць по кожній станції);

- Таблиць вологості у відсотках від маси абсолютно сухого ґрунту і запаси вологи у ґрунті (ТСГ-6) – 75 (22 таблиці по метеостанції Сарни, 25 таблиць по метеостанції Рівне, 28 таблиць по метеостанції Дубно);

- агрометеорологічний щорічних – узагальнені результати  метеорологічних і агрометеорологічних спостережень метеостанцій за 2017-2018 сільськогосподарський рік – 1;

- тижневих агрометеорологічних оглядів у вегетаційний період – 32;

- інформацій про середню суму опадів за місяць – 12;

- інформація про середню суму опадів за 2018 рік – 1.

Агрометеорологічні умови 2019 року території Рівненської області не були кращими відносно умов року, що йому передував. На відміну від 2018 року, відновлення вегетації у 2019 році відбулося на місять раніше – на початку березня; протягом квітня-травня відзначалися значні кількості атмосферних опадів, що формували надмірне вологозабезпечення ґрунту, внаслідок чого ускладнювалося і унеможливлювалося проведення посіву ранніх ярових культур, призводило до поширення грибкових захворювань та полягання посівів зернових культур; у зв’язку із відсутністю ефективних атмосферних опадів, високого температурного режиму та незадовільного рівня вологозабезпечення ґрунту (на більшій частині території Рівненщини) протягом серпня-жовтня посів озимих сільськогосподарських культур під урожай 2020 року відбувався в неоптимальні строки, однак внаслідок збереження теплої погоди в першій половині листопада рослини увійшли у зимовий спокій в оптимальних для перезимівлі фазах розвитку. Перезимівля зимуючих культур відбувалася переважно за задовільний агрометеорологічних умов.

Звіт по роботі сектору спостережень за забрудненням поверхневих вод по Рівненській КЛССЗНПС

В програмі спостережень за забрудненням  поверхневих вод суші за  2019 рік змін не відбулося.

Протягом  2019 року в хімлабораторію надійшло та проаналізовано

468 проб води при плані 473 проби, що становить 99 відсотків, загальна кількість визначень      становить 13040 аналізів  при плані 13721.

Визначення проводились по 33 інгредієнтах забруднення: 21 основному та 12 специфічних.

Спеціальні роботи на замовлення міських органів влади, виконання робіт за договорами та при розслідуванні наслідків ВЗ та ЕВЗ не проводились.

Щоквартально надавалась інформація про забруднення поверхневих вод річок, які протікають на території Тернопільської області – Тернопільському ЦГМ, на території Львівської області – Департамент екології Львівської держадміністрації та по мережі Закарпатського ЦГМ – Закарпатському ЦГМ.

Всі прилади, якими оснащена хімлабораторія, своєчасно пройшли повірку в органах ДП  „Рівнестандартметрологія”.

Протягом 2019 року  надавалась інформація щодо якості поверхневих вод для розробки проектів гранично допустимих скидів (ГДС) із зворотними водами підприємств.

Інформація про стан забруднення поверхневих вод надавалась своєчасно всім зацікавленим організаціям.

Звіт по роботі сектору спостережень за забрудненням атмосферного повітря по Рівненській КЛССЗНПС

За 2019 рік відібрано і проаналізовано 24 298 проб атмосферного повітря по 10 інгредієнтах (при плані 25 290 проб). Проводилось визначення рН атмосферних опадів.

Усі прилади, які використовуються у роботі хімлабораторії пройшли повірку у ДП „Рівнестандартметрологія”.

Протягом звітного періоду видавались довідки по фонових концентраціях.

У березні та грудні місяці 2019 р. проведена методична інспекція по контролю за відбором проб атмосферних опадів для визначення кислотності на АМСЦ Рівне та на визначення хімічного складу і відбору проб снігового покриву  на основі снігомірної зйомки на М Сарни, копії актів інспекцій надіслані до ЦГО.

Дані спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у вигляді довідок щомісячно надавались місцевим органам влади та зацікавленим організаціям.

Підготовлені та надіслані до ЦГО:

- «Щорічник про стан забруднення атмосферного повітря за 2018 р.»

- «Довідка про стан забруднення атмосферного повітря за 2018 р.» для Екослужб.

-  «Звіт про виконання програми спостережень за забрудненням атмосферного повітря за ІІІ квартал, І півріччя, 9 місяців та за 2019 р.».

- «Внутрішньолабораторний контроль за І та ІІ півріччя» на визначення забруднювальних речовин в атмосферному повітрі .

Проведена робота по програмі «АРМ»АЕРОХІМІЯ»., формування журналів ТЗА.

Підготовлені та відправлені фільтри на визначення важких металів до ЦГО.

Проводилися інспекції ПОСТів спостереження за станом забруднення атмосферного повітря.

Надіслані до ЦГО на перевірку градуювальні графіки на визначення забруднювальних речовин в атмосферному повітрі.

Підготовлена інформація до доповіді про стан навколишнього природного середовища та Екологічного паспорту області за 2018 р.

Проводились та надсилались Звіти прогнозування метеоумов формування рівнів забруднення атмосферного повітря по місту. Справджуваність прогнозів по загальний рівень забрудненості – 99,6%, по високий рівень забрудненості  - 100 %.

Спостереження за радіаційним забрудненням навколишнього природного середовища

Регіональна лабораторія спостережень за станом радіаційного забруднення навколишнього  природного середовища  Рівненського ЦГМ  план роботи з моніторингу за радіаційним забрудненням  навколишнього природного середовища в зоні діючих Рівненської та Хмельницької АЕС, та спостереження за радіаційним забрудненням  атмосферного повітря на території західних областей України виконала в повному об’ємі. Змін у складі мережі спостереження за радіаційним забрудненням навколишнього природного середовища за звітний період не  було. Всі пункти спостереження за  атмосферними випадіннями працювали стабільно

     Нижче подається  інформація по кожному з  видів робіт, що проводились в лабораторії за звітний період  2019 року:

1.Радіометричний аналіз проб атмосферних випадінь.

Проводився радіометричний аналіз  проб атмосферних  випадінь по 19 пунктах спостереження 9 західних областей : Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської,  Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Львівської.

Всього за 2019  рік по всіх пунктах спостереження  надійшло і проаналізовано 3436 проб.

План надходження планшетів з мережі спостережень виконано на 99,9 %, план лабораторних  досліджень виконано на 100% (надійшло і проаналізовано 3436 проби). За звітний період не надійшло 22 планшети, які були  втрачені при пересилці.

За результатами аналізу проб атмосферних випадінь було підготовлено і направлено в ЦГО ім. Бориса Срезневського 228 таблиць КАР-2 по 19 пунктах спостереження.

За звітний період було відібрано 60 проб атмосферних випадінь і направлено в лабораторію радіаційного контролю повітря  ЦГО ім. Бориса Срезневського для проведення зовнішнього лабораторного контролю.

В межах нашої компетенції з  методичного керівництва підпорядкованою мережею було  підготовлено та доведено до зацікавлених осіб 2 огляди про надходження проб атмосферних випадінь з 19-ти пунктів спостереження.

2.Гама-спектрометричний аналіз проб атмосферних  випадінь.

Щомісячно  проводився гама-спектрометричний аналіз проб атмосферних випадінь на вміст цезію-137 по 19 пунктах  спостереження. Проаналізована 228  проб атмосферних випадінь, що складає 100% від планових показників.

3.Експедиційні роботи.

           Відібрано в зоні дії РАЕС та ХАЕС проби води, та підготовлено їх до аналізу на вміст   на цезію-137 – 8 проб (100%).          

           Відібрано в зоні дії РАЕС та ХАЕС, та підготовлено до аналізу на вміст цезію-137 проби ґрунтів – 30  проби (100%).

           Підготовлено  проби води  для аналізу на стронцій-90 в ЦГО– 8  проб (100 %).           

           Підготовлено  проби ґрунтів  для аналізу на стронцій-90 в ЦГО– 30 проб (100 %).

4.Спектрометрія.

Виконано аналіз проб  води відібраних в зоні дії РАЕС та ХАЕС  на  вміст в них  цезію-137.  ( план виконано на 100%). Проводився  аналіз проб ґрунтів відібраних в зоні дії РАЕС та ХАЕС на вміст в них цезію-137 та калію-40( план виконано на 100%).

5.Спостереження за ПЕД гама-випромінювання.

Щоденно проводились  спостереження за потужністю  експозиційної дози гама-випромінювання по м. Рівне,  АМСЦ  Рівне,  М Сарни та М Дубно. За звітний період  проведено 1092 заміри  по трьох пунктах мережі спостереження , що складає 100 % від плану, та    додатково   до плану   248  замірів   за  місцем  розташування  лабораторії

Прилади, що знаходяться на балансі Рівненського ЦГМ і використовуються для проведення робіт з радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища на даний час пройшли державну повірку і знаходяться в робочому стані. За звітний період було повірено 14 засобів вимірювальної техніки  та атестовано 2 одиниці лабораторного обладнання. Підготовлено і направлено   ГЦЗО УкрГМЦ  2 звіти по формі СТ-1М ( раз на півріччя).

За даними лабораторних спостережень радіаційна обстановка на контрольованій території в 2019 році була стабільною і не зазнала змін у порівняні з попереднім звітним періодом.