Запит 2

Вих.№ ______ від_____                                                                                                                                              Начальнику Рівненського ЦГМ

Ніколайчук О.П

 

_______________________________

                                                                                                                                                                            П.І.Б. фізичної особи

контактний телефон_________________________

 

Прошу надати інформацію про фонові концентрації забруднення повітря (води) ( перерахувати інгредієнти) по населеному пункту, водному об`єкту, адреса __________________________.(вказати адресу об`єкту, назву водного об`єкту)

Інформація потрібна для ______________________________________ (вказати, для якої цілі потрібні дані, також зазначити, чи дане підприємство будується, реконструюється, або діюче).

Відповідь прошу направити за адресою:_________________________, або Відповідь заберу особисто.

             дата ___________________                   підпис___________

Для юридичних осіб : посада__________________________ прізвище та ініціали_________________

Для юридичних осіб запит оформлюється на офіційному бланку та додаються реквізити організації (підприємства).

 

Завантажити файл для друку