Сприятливість умов жовтня для посіву та розвитку озимих сільськогосподарських культур

Високий температурний режим у переважній кількості днів жовтня, зокрема у першій та третій декадах, доповнився значною кількістю атмосферних опадів. І хоча основна кількість жовтневих опадів випала у першій половині місяця, а у другій спостерігались лише слабкі за інтенсивністю дощі, умови ґрунтового зволоження станом на кінець місяця були найкращими за останні кілька років. Якісно запаси продуктивної вологи орного шару ґрунту по всій території області оцінювались як оптимальні-надмірні, у метровому шарі – достатні-надмірні. Найвищі значення вологозапасів спостерігались на півдні Рівненщини. Сукупність усіх перелічених факторів створили оптимальні умови для посіву озимих зернових культур під врожай 2021 року та їх розвитку на початкових стадіях. На полях фермерських господарств, де ведуться агрометеорологічні спостереження, польові сільськогосподарські роботи з посіву озимини були розпочаті у першій декаді та завершені у середині третьої декади жовтня. Строки посіву, що зафіксовані цього року, є вкрай пізніми відносно середніх багаторічних за 1986-2005 рр., однак за останні півтора десятиліття посівна кампанія озимини у жовтні на території Рівненщини вже стала традиційною. За умов збереження оптимальних агрометеорологічних умов до припинення вегетації, культури матимуть можливість увійти у перезимівлю у фазах «3-й листок»-«кущіння», що підвищить їх стійкість до умов зимового періоду.