Сприятливість агрометеорологічних умов для проведення посівної кампанії озимих культур під врожай 2021 року

Згідно середніх багаторічних значень (1986-2005 рр.), характерними для Рівненської області  строками сівби озимих культур є 16-23 вересня. Проте в останні роки (2015-2019 рр.) спостерігались пізніші строки посіву озимих зернових, а саме ІІІ декада вересня-середина ІІ-ї декади жовтня. Відтермінування зумовлювалось посухою у кінці літа-на початку осені. Традиційно, у більш ранні строки сіється на території області озимий ріпак: ІІІ декада серпня-І декада вересня.

Агрометеорологічні передумови для сівби озимих культур восени 2020 року характеризуються як задовільні, що пов’язано із покращенням умов атмосферного зволоження наприкінці літа у супроводі періодичного зниження температурного режиму.

Впродовж липня-серпня 2020 року випала достатня кількість атмосферних опадів, що складала 78-107% середніх багаторічних значень (СБЗ) та на 4-33% перевищувала минулорічні значення. Лише для центральних районів Рівненщини сума опадів за два місяці була на 23% нижчою, ніж у 2019 р.

Середні декадні температури повітря за липень-серпень 2020 р. були вищими від показників 2019 р. у першій-другій декаді липня та першій декаді серпня на 2-3°, у решту декад – нижчими на 1-2°. У порівнянні з СБЗ, теплішою у 2020 р. була більшість декад липня та серпня, за винятком другої декади на всій території області (відхилення -0,2-0,3°) та третьої декади липня – на території центральних районів (відхилення -0,1°).

Рівні запасів продуктивної вологи ґрунту впродовж липня-серпня коливалися в значному діапазоні – від «достатніх» до «надмірних» за якісної оцінкою. Найнижчі значення спостерігались в середині серпня, а вже під кінець місяця відбулось покращення агрометеорологічних умов і, станом на кінець серпня, вологозабезпеченість орного шару ґрунту відповідала якісній оцінці «достатні»-«оптимальні», метрового – «задовільні»-«оптимальні». Така вологозабезпеченість орного шару ґрунту дозволила вважати агрометеорологічні умови задовільними для посіву озимих культур під врожай 2021 р., проте подальший їх характер залежатиме від погодних умов вересня-жовтня.

За результатами розрахунку комплексного показника умов зволоження території (гідротермічний коефіцієнт Селянинова), умови атмосферного зволоження території області в останній літній місяць були вкрай не однаковими: північні райони – недостатньо зволожені, центральні – посушливі, південні – дуже посушливі. У порівнянні з минулорічними, умови зволоження у серпні місяці 2020 року є дещо гіршими.

За агрометеорологічними прогнозами, оптимальними строками посіву озимини під врожай 2021 року є друга декада вересня-початок жовтня.