Спектрометр енергії гама-випромінювання сцинтиляційний СЕГ-001 "АКП-С"-63.

       В 2017 році для технічного  переоснащення Регіональної лабораторії спостережень за станом радіаційного забруднення навколишнього природного середовища Рівненського ЦГМ було придбано новий гама-спектрометр, що дало змогу проводити  виконання робіт з радіаційного моніторингу навколишнього природного середовища на якісно  вищому рівні.

       Спектрометр енергії гама-випромінювання сцинтиляційний СЕГ-001 "АКП-С"-63,виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Атомкомплектприлад» призначений для визначення якісного та кількісного складу гамма-випромінюючих радіонуклідів в продуктах харчування, об'єктах довкілля, сільсько-господарської продукції, будівельних матеріалах, радіоактивних відходах.

     Спектрометр складається з: 

 -блоку детектування гамма-випромінювання в складі стинтиляційного детектора NaI(Tl) і багатоканального аналізатора імпульсів;

-свинцевого будиночку для пасивного захисту від природного радіаційного фону;

- персонального IBM-сумісний комп'ютер з принтером;

- програмного забезпечення "АКWin".

Спектрометр дозволяє визначати широкий набір гамма-випромінюючих радіонуклідів, як природного так і техногенного походження ( 137Cs, 226Ra, 232Th, 40K, 222Rn) . Прилад може застосовуватися як для експертних вимірювань, так і для експрес-контролю на не перевищення допустимих рівнів за дуже короткий час - хвилини і секунди.

   В Регіональній лабораторії спостережень за станом радіаційного забруднення навколишнього середовища Рівненського ЦГМ прилад використовується для контролю за динамiкою рiвнiв радiоактивного  забруднення об'єктiв природного середовища, а саме, поверхневих вод та грунтів,  відібраних в зоні дії Рівненської та Хмельницької АЕС.   Визначається також вміст радіонуклідів в пробах атмосферних випадінь, які надходять в лабораторію з 19-ти пунктів мережі спостереження УкрГМЦ, що розташовані на території 9-ти Західних областей України. Отримані в ході вимірювань  результати використовуються для оцiнки рiвнів  радiоактивного   забруднення об'єктiв  спостереження, визначення  особливостей  iзотопного складу забруднення та дозволяють  контролювати перенос радiоактивних  речовин через  державний кордон України.