Радіаційна обстановка на території Рівненської області у січні 2022 року за даними спостережень Рівненського обласного центру з гідрометеорології.

За регламентом спостережень, що проводяться структурними підрозділами Рівненського ЦГМ у рамках радіаційного моніторингу приземного шару атмосфери визначаються наступні показники радіаційного забруднення:

   -  потужність експозиційної дози гама-випромінювання ( гама-фон)

   - сумарна бета-активність атмосферних випадінь.

     Спостереження за потужністю експозиційної дози гама-випромінювання проводиться щоденно  о 08 годині зимового та   09 год. літнього часу на спеціально обладнаних місцях метеомайданчиків (АМСЦ Рівне, М Сарни та М Дубно),  та в робочі дні  о  09 годині зимового та 10 год. літнього часу на території радіологічної лабораторії  (м.Рівне) для достовірності отриманих результатів.

    В січні місяці 2022 року було проведено 112 замірів ПЕД гама-випромінювання по чотирьох пунктах  спостереження. Мінімальні значення гама-фону по пунктах спостереження, що знаходяться на території Рівненської області становлять 10-11 мкР/год, максимальні знаходяться  в межах– 12-15 мкР/год..

    Середні значення потужності експозиційної дози гамма-випромінювання в січні 2022 року по пунктах спостереження, що входять в структуру Рівненського ЦГМ становили  відповідно: АМСЦ Рівне - 12 мкР/год., М Сарни - 12  мкР/год., М Дубно - 12  мкР/год., лабораторія м.Рівне -13  мкР/год..   

    Росту величини експозиційної дози гама-випромінювання по пунктах спостереження за контрольований період, у порівняні з груднем 2021 року, не встановлено.

     Наведені дані свідчать про те, що радіаційний  фон  практично  на  всій  території  області  є  сталим  та  знаходиться  в межах  доаварійних  рівнів,  обумовлених  головним  чином  природними  радіоактивними  ізотопами  та  космічним  випроміненням.  Середнє  значення  потужності експозиційної дози гамма  –  випромінювання на території Рівненської  області в  січні  2022 року -  12  мкР/год., що відповідає фоновим значенням і майже в два рази  нижче контрольного рівня радіаційного фону в Україні ( потужності експозиційної дози) який становить – 25  мкР/год.

     В січні місяці   2022  року  радіологічною лабораторією Рівненського ЦГМ проводився радіометричний аналіз проб атмосферних  випадінь  по 19 пунктах спостереження 9-ти західних областей України, два з яких знаходиться в межах Рівненської області - М Сарни та АМСЦ Рівне. За звітний період було проаналізовано 32  проби атмосферних випадінь з двох пунктів спостереження на території області. Експозиція кожної з планшетних проб складає 48 годин і відповідно в часовому проміжку охоплює в цілому весь місяць.

     Сумарна бета-активність атмосферних випадінь  в січні 2022 року складала в середньому по Рівненській області - 1,7 Бк/м2/за добу, що значно нижче котрольного рівня, який складає  110 Бк/м.кв. за добу.

     Мінімальні разові значення коливалися в межах 0,7-1,1 Бк/м2/за добу, а максимальні 2,3-2,9 Бк/м2/за добу.

     За контрольований період перевищень допустимих за НРБУ-97 концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі на території Рівненської області  не зареєстровано, не спостерігалось також і різких коливань величини сумарної бета-активності. Максимальні значення відрізняються від середньомісячних у 1,3-1,7 рази.

    За даними лабораторних спостережень радіаційна обстановка на контрольованій території  у січні 2022 року була стабільною і не зазнала змін у порівняні з попереднім звітним періодом.