Радіаційна обстановка на території Рівненської області у червні 2020 року за даними спостережень Рівненського обласного центру з гідрометеорології.

        За регламентом спостережень, що проводяться структурними підрозділами Рівненського ЦГМ у рамках радіаційного моніторингу приземного шару атмосфери визначаються наступні показники радіаційного забруднення:

      -  потужність експозиційної дози гама-випромінювання (гама-фон)  на 3 стаціонарних постах в межах області: АМСЦ Рівне, М Сарни та М Дубно (всього в Україні - 155 стаціонарних постів) ,та на території радіологічної лабораторії м.Рівне;

   - сумарна β-активність атмосферних випадінь.

     Спостереження за потужністю експозиційної дози гама-випромінювання проводиться щоденно  о 09 год. літнього часу на спеціально обладнаних місцях метеомайданчиків (АМСЦ Рівне, М Сарни та М Дубно),  та в робочі дні  о 10 год. літнього часу на території радіологічної лабораторії  (м.Рівне) для достовірності отриманих результатів.

    В червні місяці 2020 року було проведено 110 замірів ПЕД гама-випромінювання по чотирьох пунктах  спостереження. Мінімальні значення гама-фону по пунктах спостереження, що знаходяться на території Рівненської області не перевищували  10-11 мкР/год , максимальні – 13-15 мкР/год..

    Росту величини експозиційної дози гама-випромінювання по пунктах спостереження за контрольований період, у порівняні з травнем  2020 року та червнем  2019 року, не встановлено.

     Наведені дані свідчать про те, що радіаційний   фон  практично  на  всій  території  області  є  сталим  та  знаходиться  в межах  доаварійних  рівнів,  обумовлених  головним  чином  природними  радіоактивними  ізотопами  та  космічним  випроміненням.  Середнє значення  потужності експозиційної дози гамма  –  випромінювання на території Рівненської  області в  червні  2020 року -  12  мкР/год.

     В червні місяці   2020  року  радіологічною лабораторією Рівненського ЦГМ проводився радіометричний аналіз проб атмосферних  випадінь  по 19 пунктах спостереження 9-ти західних областей України, два з яких знаходиться в межах Рівненської області - М Сарни та АМСЦ Рівне. За звітний період було проаналізовано 32  проби атмосферних випадінь з двох пунктів спостереження на території області. Експозиція кожної з планшетних проб складає 48 годин і відповідно в часовому проміжку охоплює в цілому весь місяць.

     Сумарна бета-активність атмосферних випадінь  в червні 2020 року складала в середньому по Рівненській області - 1,7 Бк/м2/за добу. Мінімальні значення коливалися в межах 0,8-0,9 Бк/м2/за добу, а максимальні 2,7 -2,8 Бк/м2/за добу.

     За контрольований період різких коливань величини сумарної бета-активності не спостерігалось. Максимальні значення відрізняються від середньомісячних у 1,6-1,7 рази.

    Високим рівнем радіоактивного забруднення вважається щільність радіоактивних випадінь по результатах першого виміру після відбору 110 Бк/м.кв. за добу і вище. Виміри щільності бета-активних випадінь з атмосфери враховують як природні так і штучно утворені радіонукліди.

    За даними лабораторних спостережень радіаційна обстановка на контрольованій території  у червні 2020 була стабільною і не зазнала змін у порівняні з попереднім звітним періодом.

 

Довідково:

Слово радіація, в перекладі з англійського "radiation" означає випромінювання і застосовується не тільки відносно радіоактивності, але цілого ряду інших фізичних явищ, наприклад: сонячна радіація, теплова радіація і ін. Тому відносно радіоактивності слід застосовувати прийняте МКРЗ (Міжднародною комісією з радіаційного захисту) і Нормами радіаційної безпеки поняття "Іонізуюче випромінювання".