Припинення вегетації озимих зернових культур у 2020 році

Аномально теплі перша та друга декади листопада сприяли продовженню розвитку озимих зернових культур, а вже на початку третьої декади зниження температурного режиму зумовило припинення їх вегетації.

За результатами агрометеорологічних обстежень, на спостережних полях культури увійшли у зимовий спокій у фазах «сходи»-«третій листок», переважно у доброму стані. Вхід озимини у зимовий спокій у початкових фенологічних фазах робить їх менш стійкими до морозів. Така ситуація ймовірно зумовлена скороченням тривалості періоду для їх розвитку – від дати посіву до дати припинення вегетації, у порівнянні із тривалістю періоду між датами настання цих фаз за середніми багаторічними даними. Від так, якщо у 1986-2005 р. тривалість цього періоду в середньому складала 42 дні для Рівненської області, то у 2020 р. вона склала – 26-36 днів для північних та центральних районів області і лише для південних – 44 дні.

За агрометеорологічними розрахунками, що ґрунтуються на погодних умовах третьої декади листопада, критичними температурами вимерзання озимих пшениці та жита є 12-14º морозу на вузлі кущіння.

Загалом за характером умов перезимівлі озимих культур територія Рівненської області належить до найбільш безпечних із середньою багаторічною загибеллю озимої пшениці (провідна культура серед озимих в Україні) не вище 10%. Зважаючи на те, що в останні роки спостерігались малосніжні зими, то безпечність умов перезимівлі для озимих зернових культур головним чином залежатиме від температурного режиму, найчутливішим до якого є ячмінь, найстійкішими – жито. Однак не малу роль для збереження стану посівів у зимовий період відіграє й вибір сорту.