До Дня працівників гідрометеорологічної служби

В кожній країні світу національна гідрометеорологічна служба відіграє  важливу роль в діяльності органів влади, є однією із вагомих важелів у питаннях безпеки країни, в тому числі захисту населення та галузей економіки від впливу несприятливих погодних умов і стихійних лих гідрометеорологічного характеру.Національні гідрометслужби світу об’єднані у велику світову спільноту і працюють під координацією Всесвітньої Метеорологічної Організації, штаб-квартира якої знаходиться у м. Женеві. Україна є однією з країн-засновниць Всесвітньої Метеорологічної Організації і бере участь у багатьох програмах цієї організації.

Гідрометеорологічні служби країн, що виникли на пострадянському просторі, співпрацюють у рамках Міждержавної ради з гідрометеорології країн – учасниць СНД.Всі національні гідрометеорологічні служби, насамперед, обмінюються гідрометеорологічною інформацією, на основі якої складаються прогнози погодних умов на різні періоди часу. Для цього Всесвітньою метеорологічною організацією створено Глобальну систему телезв’язку, куди гідрометеорологічна служба України, як і інші національні служби, на постійній основі передає синоптичну, кліматичну та аерологічну інформації з визначених пунктів спостережень. Ряд українських метеорологічних станцій за вагомий внесок в проведенні високоякісних спостережень та інформаційну діяльність відзначені грамотами ВМO

В Україні національна гідрометеорологічна служба працює у складі Міністерства надзвичайних ситуацій і включає в себе управління гідрометеорології, Український гідрометеорологічний центр, якому підпорядковані гідрометеорологічні організації, Український науково дослідний гідрометеорологічний інститут                            , Державне підприємство „Український авіаметеорологічний центр”.Відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 року № 960 „Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 999” організації та підприємства, що проводять гідрометеорологічну діяльність, віднесені до об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки нашої держави.Завдання гідрометслужби – здійснення спостережень за вчасне забезпечення гідрометеорологічною інформацією, прогнозами і попередженнями про небезпечні та стихійні явища органів державної влади, суб’єктів галузей економіки та населення, функціонування державної системи гідрометеорологічних спостережень.Не кожна Національна гідрометеорологічна служба має своє державне професійне свято. В Україні Указом Президента України від 11 березня 2003 року №208 встановлено професійне свято – День працівників гідрометеорологічної служби, яке відзначається щорічно 19 листопада.Свій організаційний початок гідрометеорологічна служба України бере з 19 листопада 1921 року, коли Декретом Народних Комісарів України було створено  єдину українську метеорологічну службу – Укрмет. У грудні 1929 року організовано Гідрометеорологічний комітет, до складу якого увійшли всі метеорологічні та гідрологічні служби, що існували в Україні.На даний час гідрометеорологічна служба в Україні налічує більше тисячі пунктів спостере­жень за станом атмосфери, водних об'єктів. Близько  5 тисяч спеціалістів високої кваліфікації, самовідданих ен­тузіастів, працює на теренах Служби. За самовіддану багаторічну працю багатьох працівників гідрометеорологічної служби України  нагороджено державними  нагородами та відомчими відзнаками.Основою діяльності гідрометеорологічної служби є державна система  спостережень та прогнозування, яка включає:

мережі спостережень за гідрометеорологічними параметрами;

мережі спостережень за забрудненням атмосферного повітря, поверхневих вод суші та морських вод;

системи збору, передачі та обробки інформації;

організації, що здійснюють гідрометеорологічне прогнозування та забезпечення.

Гідрометеорологічні спостереження в Україні проводять метеорологічні (129), авіаметеорологічні (29), аерологічні (8) станції, гідрологічні станції та підрозділи (15), морські гідрометеорологічні станції (14), озерні станції та підрозділи (5), агрометеорологічні станції та підрозділи (6), гідрометеорологічні пости (472), ряд спеціалізованих станцій – воднобалансові (2), селестокові (2), сніголавинні (2).Ведуться базові спостереження за забрудненням атмосферного повітря (163 стаціонарних постів у 53 містах), атмосферних опадів (36 пунктів), снігового покриву (53 пункти), поверхневих вод суші (240 пунктів), морських вод (68 пунктів), ґрунтів (пункти у 34 адміністративних районах), а також спостереження за радіаційним забрудненням (228 пунктів).На основі щорічних близько 11 мільйонів вимірювань гідрометеорологічних параметрів прогностичні організації гідрометслужби складають і доводять до споживачів близько 270 тисяч прогнозів і попереджень. Це метеорологічні прогнози загального користування, спеціалізовані метеорологічні прогнози, авіаційні метеорологічні прогнози, агрометеорологічні прогнози,  гідрологічні прогнози, морські гідрометеорологічні прогнози, штормові попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, щоденні гідрометеорологічні бюлетені, оперативні інформації, довідки та інше.Методичними центрами системи гідрометеорологічних спостережень і прогнозування є Український гідрометеорологічний центр, Центральна геофізична обсерваторія, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, Державне підприємство „Український авіаметеорологічний центр”, ряд гідрометеорологічних бюро та обсерваторій.Науковим центром гідрометслужби є Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, на рахунку якого велика кількість наукових праць, досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які впроваджуються у виробничу практику організацій гідрометслужби.Проблем у системі гідрометслужби вистачає, і всі вони, в основному, виникають через недостатнє фінансування потреб служби.Необхідною умовою надійного функціонування системи спостережень, забезпечення споживачів достовірною та своєчасною гідрометеорологічною інформацією та прогнозами є її оснащення сучасними засобами вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), застосування новітніх технологій проведення спостережень, збору, обробки і передачі інформації та прогнозування.В гідрометеорологічній службі використовується близько 22 тисяч одиниць основних ЗВТ (більше 120 їх типів), у тому числі, – вимірювачі гідрометеорологічних параметрів (напрямку та швидкості вітру, висоти нижньої межі хмар та вертикальної видимості, метеорологічної дальності видимості, кількості та інтенсивності опадів, атмосферного тиску, самописці різних типів), аеродромні метеорологічні станції, метеорологічні радіолокатори, аероло­гічні радіолокаційні станції, наземні станції приймання метеорологічної інформації із супутникових геостаціонарних і орбітальних  систем, ЗВТ та обладнання для спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, засоби зв’язку і обчислювальна техніка, лабораторне обладнання.Сучасний допплерівський метеорологічний радіолокатор придбало Державне підприємство "Український авіаційний метеорологічний центр". Таких радіолокаторів в Україні необхідно мати щонайменше вісім.Переважна більшість ЗВТ, що застосовуються в гідрометеорологічній службі, була виготовлена 30 – 40 років тому, і за своїми функціональними та технічними характеристиками морально і фізично застаріла та потребує термінової  заміни. Понад 90% ЗВТ працюють з подовженим технічним ресурсом експлуатації.  Міністерством вживаються необхідні заходи для кардинальної модернізації гідрометеорологічної служби. В поточному році Верховною Радою України затверджено Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки, якою передбачено 462 мільйони гривень для розвитку гідрометеорологічної служби. Розпочата робота з міжнародними фінансовими організаціями щодо отримання кредиту для переоснащення гідрометеорологічної служби. Завершується узгодження Стратегії розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні на період до 2020 року, що також дасть поштовх до модернізації наземної мережі метеорологічних спостережень, переоснащення її сучасними технічними засобами, забезпечення автоматизації спостережень. Щорічне відзначення Дня працівників гідрометеорологічної служби привертає увагу урядових структур, широкої громадськості до важливої проблеми сучасності – впливу погоди, клімату, водних ресурсів на соціально-економічний розвиток суспільства.

 

Заступник директора Департаменту

цивільного захисту – начальник

управління гідрометеорології      

    В. Громовий

              

                              

          Директор Українського

          гідрометеорологічного центру    

 

              М. Кульбіда