Наслідки кліматичних змін на території Рівненщини

В усьому світі в останні роки все частіше говорять про глобальні зміни клімату, а саме потепління, збільшення випадків прояву небезпечних метеорологічних і агрометеорологічних явищ і умов. Цього року про наслідки кліматичних змін почали говорити, як на диво, рано – навесні. Причиною цього стала безсніжна та тепла зима, дефіцит атмосферних опадів та низькі значення вологості повітря в березні та квітні.

Україна, як і весь світ, потерпає від змін клімату. Це і нескінченні лісові пожежі, гасіння яких ускладнює тепла та суха погода; зменшення водності річок, озер тощо (цього року навіть повені не було); практично сухий орний шар ґрунту унеможливлює проростання зерна посіяних сільськогосподарських культур.

Аналізуючи результати метеорологічних і агрометеорологічних спостережень, ми стверджуємо, що територія Рівненської області не є винятком і теж страждає від кліматичних змін. На даний момент ми спостерігаємо явище атмосферної засухи, якаспровокована переважанням стійкої, антициклональної погоди з тривалими бездощовими періодами, високою температурою і великою сухістю повітря.Навіть за наявності атмосферної посухи існує висока ймовірність втрати частини врожаю, оскільки вона викликає зупинки фотосинтезу та засихання рослин.

Тривала атмосферна засуха призводить до виникнення ґрунтовоїзасухи, під час якоївідбувається посилене випаровування запасів вологи у ґрунті, вони швидко зменшуються і стають недостатніми для нормального росту і розвитку рослин. Критерієм ідентифікації цього явища є зменшення запасів продуктивної вологи в орному шарі ґрунту до 10 мм і менше та збереження таких значень протягом 20 днів і більше.

Аналіз результатів визначення запасів продуктивної вологи в другій декаді квітня показав, що за умов збереження дефіциту атмосферних опадів на нашій території може мати місце ґрунтова засуха. Станом на кінець другої декади квітня,у порівнянні із березневими значеннями,в орному шарі ґрунту запаси продуктивної вологи з рівня «достатні»-«оптимальні»(26-45 мм) зменшилися до рівня «недостатні»-«достатні» (17-22 мм).Найбільше зменшення запасів продуктивної вологи відзначено на півдні області.Якщо в березні ми спостерігали поступове зменшення вологозабезпечення ґрунту, то у квітні процес пришвидшився.

Підсумовуючи, робимо висновок, що цей рік точно не буде схожий на попередні. Існує висока вірогідність, що частину врожаю буде втрачено внаслідок несприятливих агрометеорологічних умов, якіспровоковані змінами клімату. Основною причиною виникнення останніх є людина та її діяльність. Завідувач відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух підсумувала: «Ми всі з вами автори кліматичних змін. Але при цьому ми не лише свідки, але й причина цих змін. А також потерпілі від них. І ми маємо це виправити. Ніхто крім нас цього зробити не зможе».