«Фінансовий контроль»

       З метою належного виконання розділу VII «Фінансовий контроль»           Закону України «Про запобігання корупції»,  надаємо  наступні рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо декларування, роз'яснення, порядки у тому числі:

Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № З, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089,

https://nazk.gov.ua/sites/default/files/poryadok_vedennya_reestru.pdf:  

“Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю” (із змінами, внесеними рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 18, від 30.09.2016 № 57, від 03.11.2016 № 106, від 13.01.2017 № 24, від 22.02.2017 № 59 та від 16.03.2017 № 85),

https://nazk.gov.ua/sites/default/files/roz_yasnennya_20.03.17_docx.docx.pdf:       

Роз'яснення щодо визначення суб'єктів декларування, передбачених підпунктом “и” пункту 1 та пунктами 2, 3 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” (щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права),

https://nazk.gov.ua/sites/default/files/rozyasnennya_yuopp.docx.pdf:   

загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, https://nazk.gov.ua/news/zagalni-rekomendacivi-prv-roboti-z-yedynym-derzhavnym-reyestrom-deklaraciy-osib-upovnovazhenyh

Роз'яснення щодо заповнення електронної декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, із заповнення розділів декларації у Єдиному державномуреєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

https://nazk.gov.ua/deklaraciya