Дії особи у разі існування сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів

Якщо особа має сумнів щодо наявності в неї конфлікту інтересів, вона має право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства. Рекомендована форма відповідного звернення розміщена в Додатку 4. на сайті НАЗК 
Зверніть увагу. Правом на отримання роз’яснення наділені саме особи, які мають сумніви щодо наявності у них конфлікту інтересів, а не будь-які особи. Для     отримання     максимально     чіткого     роз’яснення     у    зверненні до Національного агентства варто зазначати інформацію, що розкриває зміст повноважень, приватного інтересу та ситуації (дії/рішення), стосовно якої (яких) є сумніви щодо наявності конфлікту інтересів, а також додавати відповідні документи. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше  було  виявлено  конфлікт  інтересів     (ч. 6 ст. 28 Закону).