Аномально теплий січень та вплив сформованих агрометеорологічних умов на стан озимини

Аномально високий температурний режим січня зумовив тимчасове відновлення вегетації на початку місяця та неглибокий зимовий спокій рослин на спостережних ділянках області у решту його часу. Амплітуда коливання середньодобових температур повітря впродовж січня була значною і становила 13-17º (від +10…+11º до -2…-5 º). Впродовж 20-27 днів місяця спостерігалась відлига. Кількість опадів, що випала за місяць, становила 70-99 % кліматичної норми.
Сніговий покрив незначної висоти утворювався щодекади, однак переважно швидко сходив. За результатами снігомірних зйомок на польових ділянках під озиминою станом на 31 січня середня висота снігу становила 1-2 см.
Ґрунт впродовж січня періодично промерзав з наступним відтаванням. Найглибше ґрунт промерз в останній день місяця: на 2 см суглинки та на 9 см – піщані ґрунти.
Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння залишалась значно вищою розрахункових критичних температур вимерзання озимого жита та пшениці, відтак загрози вимерзання озимини – не фіксувалось.
У першій декаді січня спостерігалось відновлення вегетації озимого жита півночі та пшениці півдня і центру, а також люцерни півдня. За цей час не відбулось змін у фазовому розвитку рослин на спостережних полях, однак візуально відмічалось збільшення висоти рослин та їх зміцнення, зокрема озимої пшениці півдня та центру. 6 січня відбулось чергове припинення вегетації, однак високі денні температури, що спостерігались у другій половині другої-на початку третьої декади, перешкоджали глибокому зимовому спокою озимих зернових та люцерни. 25 січня агрометеорологами метеостанцій області було відібрано зразки зимуючих культур, за результатами відрощування яких будуть з’ясовані наслідки впливу умов першої половини зимового періоду на життєздатність рослин.
Агрометеорологічні умови січня не становили загрози для посівів сільськогосподарських культур, хоча й не сприяли їхньому загартовуванню, та оцінювались як сприятливі.