Агрометеорологічні умови вегетації сільськогосподарських культур та плодових дерев на території Рівненської області протягом травня

Внаслідок значних опадів та надмірного зволоження ґрунту агрометеорологічні умови травня в більшості днів характеризувалися як малосприятливі для росту та розвитку ранніх та технічних культур, а також плодових дерев; для озимини та багаторічних трав умови були цілком задовільними. Такі умови перешкоджали та унеможливлювати проведення польових сільськогосподарських робіт.

Вологозабезпечення посівів протягом місяця відзначалося як надмірне по всій території області, лише в останню декаду на півночі та в центрі області запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту зменшилися і оцінювалися як «оптимальні». Загалом протягом місяця запаси продуктивної вологи в орному шарі коливалися в межах 30-60 мм, в метровому – 140-220 мм. У порівнянні із середньобагаторічними та минулорічними значеннями, на кінець місяця запаси продуктивної вологи в орному та метровому шарах ґрунту на більшій частині території області були більшими на 30-80 %.

За рахунок надходження тепла протягом місяця відбулося активне накопичення ефективних температур. На кінець місяця суми ефективних температур ≥5° становили 435-495°, ≥10° - 180-200°, ≥15° - 40-60°, що у порівнянні із середніми багаторічними значеннями на 10-60 % більше, із минулорічними, навпаки – на 30-55 % менше.

Фенологічний розвиток більшості сільськогосподарських культур та плодових дерев на території Рівненської області відповідає середньобагаторічним та минулорічним строкам, за винятком озимої пшениці, розвиток якої відбувався пізніше на 1,5-2 тижні відносно минулорічних значень.

Сектор агрометеорології Рівненського ЦГМ