Агрометеорологічні умови вегетації сільськогосподарських культур та плодових дерев на території Рівненської області протягом квітня

Квітень відзначився стрімким наростанням ефективних температур, особливо в другій його половині, низькою вологістю повітря, дефіцитом атмосферних опадів у першу та другу декаду та значними опадами в останні дні місяця.

Внаслідок дефіциту атмосферних опадів та низьких значень відносної вологості повітря в першій та другій декадах квітня спостерігалося зменшення запасів продуктивної вологи ґрунту відносно середніх багаторічних значень в середньому на 10-20 %. За рахунок надмірних опадів в третій декаді місяця відбулося збільшення запасів продуктивної вологи. На кінець місяця запаси продуктивної вологи під посівами сільськогосподарських культур в орному шарі були в межах 25-65 мм, в метровому – 145-230 мм. Якісно запаси продуктивної вологи оцінювалися переважно як достатні, оптимальні та надмірні.

Теплозабезпечення квітня цього року є кращим відносно середніх багаторічних значень (суми ефективних температур ≥5 °С більші на 25 %) та гіршим відносно квітня 2018 року (суми ефективних температур ≥5 °С менші на 35 %).

Протягом 50-67 % днів місяця відносна вологість повітря у денні години опускалася до критичного значення 30 % і нижче.

В останній декаді місяця було зафіксовано 1 день із суховійними явищами.

Агрометеорологічні умови для проростання зерна і появи дружніх сходів посіяних сільськогосподарських культур, а також для росту та розвитку озимини та плодових дерев протягом місяця оцінювалися як задовільні. Для проведення польових сільськогосподарських робіт умови характеризувалися як сприятливі, а у дні із значними опадами – малосприятливі.