Агрометеорологічні умови у жовтні 2019 р. на території Рівненської області

За рахунок відсутності ефективних атмосферних опадів, високих температур в більшості днів місяця та недостатньої вологозабезпеченості орного шару ґрунту, агрометеорологічні умови жовтня характеризувалися як малосприятливі для проростання зерна, росту та розвитку посіяних озимих культур. Для проведення сільськогосподарських польових робіт умови були задовільними.

Вологозабезпеченість ґрунту протягом місяця була нерівномірною як в часі, так і в просторі. Найкраща ситуація складалася на території південних районів області в першу та другу декади місяця – запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту відповідали якісній оцінці «достатні» та «оптимальні», в третій декаді – «недостатні». На решті території області запаси продуктивної вологи протягом місяця оцінювалися як «незадовільні»-«недостатні». Загалом в орному шарі ґрунту протягом місяця містилося 7-39 мм вологи, що в 1,2-2,8 разів менше відносно минулорічних та середніх багаторічних значень. 

Теплозабезпеченість цього місяця у порівнянні із минулим роком, була дещо гіршою, а відносно середніх багаторічних значень – кращою. Сума ефективних температур ≥5°, що накопичилась від початку вересня, була цілком достатньою, за умови відмінного вологозабезпечення ґрунту, для активного росту та розвитку посівів озимини.

У першій декаді місяця тривала сівба озимих зернових культур: було посіяно озиму пшеницю в південних і центральних районах та озиме жито на території північних районів області. Посів було здійснено в межах або на 1,5 тижні раніше відносно минулорічних строків, проте у порівнянні із середніми багаторічними, строки посіву цього року відповідали найбільш пізнім. «Сходи» на більшій частині території області було відмічено в другій декаді, в центрі – в третій декаді місяця. На кінець місяця в озимої пшениці південних та озимого жита північних районів спостерігалася фаза розвитку «3-й листок». Стан посівів оцінювався як «добрий» та «задовільний».

Загалом фенологічний розвиток озимих сільськогосподарських культур протягом місяця відбувався в межах минулорічних, однак на 2-3 тижні пізніше відносно середніх багаторічних значень.