Агрометеорологічні умови та темпи розвитку сільськогосподарських культур у травні 2021 року на території Рівненської області

Останній місяць календарної весни 2021р. був цілком сприятливим для розвитку як культурних рослин, так і бур’янів, у зв’язку з чим на полях активно виконувались польові роботи з обробки гербіцидами.

Впродовж травня по всій території Рівненщини спостерігались часті опади, проте рідко їх добова кількість була ефективною. Загалом, у порівнянні з кліматичними нормами (усереднені показники за 1991-2020рр.) кількість опадів за місяць оцінювалась як достатня на переважній території та дефіцитна – на півдні. За комплексним показником умов зволоження, що враховує режим опадів та температур повітря,  переважна частина території Рівненщини оцінювались як «надмірно зволожена», південна – «недостатньо зволожена».

Запаси продуктивної вологи ґрунту на спостережних ділянках найвищими були переважно у першій декаді травня, після чого поступово зменшувались. У порівнянні з квітнем, запаси продуктивної вологи на кінець травня зменшились на 20-41% в орному і на 11-26% у метровому шарах ґрунту. Якісно рівні вологозабезпеченості ґрунту станом на кінець весни оцінювались переважно як «достатні», рідше – «оптимальні» – у метровому шарі під окремими культурами та лише в орному шарі під озимою пшеницею центру – «недостатні».

Зниження мінімальної відносної вологості повітря до критичного значення 30% і нижче на території області відбувалося впродовж 3-10 днів, однак за рахунок того, що максимуми температур повітря не досягали +25ºС, загрози суховійних явищ не виникало.

Рівень забезпечення посівів теплом протягом травня був на 17-30% гіршим відносно середніх багаторічних значень, проте на 8-77% кращим аніж минулого року.

Впродовж місяця сільськогосподарські культури активно розвивались, було зафіксовано наступні зміни у їх фенологічних фазах.

Озима пшениця центру та півдня області розвивалась у фазі «нижній вузол соломини»; тоді як на півночі Рівненщини озиме жито у кінці місяця вже масово колосилось. Ярий ячмінь на спостережних полях області до кінця місяця досяг масової фази «нижній вузол соломини». В озимого ріпаку південних районів в середині місяця спостерігався «початок цвітіння». У кінці першої декади травня у соняшника центру області було відмічено початкові «сходи», а вже у кінці другої спостерігалась фаза «2-га пара справжніх листків». У середині третьої декади травня, через 9-12 днів після сівби, у сої центру та півдня області відмічались початкові сходи, що до кінця місяця набули масового поширення на посівах.

Картопля півдня та півночі, що була посаджена у другій декаді квітня, до кінця травня розвинулась до масової фази «утворення бокових пагонів». У середині місяця у північних районах області було здійснено висадку розсади капусти у фазі розвитку «3-й листок».

У фазі «цвітіння» у третій декаді місяця було вперше за сезон скошено люцерну на півдні області, що до кінця місяця вже почала відростати.

Серед плодових дерев області за місяць вишня та яблуня півдня розвинулись до фази «формування плодів», а груша та яблуня півночі – дозавершили цвісти.

У середині місяця на території області зацвів бузок.

Загалом весна 2021р. відзначилась толерантністю агрометеорологічних умов до посівів сільськогосподарських культур: не спостерігалось небезпечних заморозків; відмічалась переважно достатня забезпеченість атмосферними опадами та запасами продуктивної вологи ґрунту; безпечне для рослин поєднання рівнів відносної вологості повітря та температур; відсутність суховійних явищ, що зумовлювалось помірним температурним режимом. Фактором затримки строків настання фенологічних фаз у сільськогосподарських рослин та дерев був прохолодний березень, що зумовило пізнє відновлення вегетації, однак за рахунок кращого теплозабезпечення весни фактичного року (зокрема за сумами ефективних температур ≥10 ºС) строки поступово надолужуються.