Агрометеорологічні умови серпня та прогноз оптимальних строків початку посівної кампанії озимих культур під врожай 2022 року

Помірний температурний режим перших двох декад серпня змінився похолоданням  у третій, а нерівномірний територіальний розподіл опадів зі значним дефіцитом на півночі змінився їх надлишком по всій Рівненщині.

Аналіз факторів температурного режиму та кількості опадів у серпні встановив, що територія області впродовж місяця характеризувалась як «надмірно зволожена» (за значенням гідротермічного коефіцієнта Селянінова). Така ситуація сформувались переважним чином за рахунок опадів в останній декаді літа, коли відмічались інтенсивні зливи на фоні зниження температур повітря до рівнів нижчих від кліматичних норм. Атмосферні опади в кінці серпня були сприятливими для формування оптимальних рівнів вологозапасів ґрунту для посіву озимих культур під врожай 2022 року, однак малосприятливими для достигання пізніх теплолюбних культур. Зокрема атмосферні опади 24, 28-29 серпня складали загрозу полягання пізніх культур та поширення хвороб, проте на спостережних полях факту спричиненої шкоди не встановлено.

Не зважаючи на значні місячні суми опадів по всій території області, у порівнянні із 2020 роком, запаси продуктивної вологи станом на кінець серпня суттєво вищими були лише у південних районах та в окремих шарах ґрунту у центральних, у північних – були нижчими. Якісно стан вологозабезпеченості ґрунтовою вологою під кінець календарного літа оцінювався як «задовільний» на півночі Рівненщини та «оптимальний» – на решті її територій.

Згідно агрометеорологічних розрахунків, що базувались на фактичних температурах кінця серпня та очікуваних у першому місяці осені, оптимальними строками для початку посівної кампанії озимих зернових культур є середина вересня, що відповідає середнім багаторічним. Проте в останні роки сільськогосподарські виробники надають перевагу більш пізньому посіву – перша половина жовтня.

У ході ретроспективного аналізу було прослідковано, що з роками строки посіву зимуючих культур поступово зміщувались. До прикладу, ще у 70-х роках минулого століття посів озимих зернових культур здійснювали переважно у третій декаді серпня, тоді як вже з 80-х поступово строки зміщувались на вересень, а вже у ХХІ ст. – посів все частіше здійснювався у жовтні. Найпізнішими строками сівби на спостережних полях були: для жита 21 жовтня (2009р.), для пшениці – 18 жовтня (2011р.) на півдні та 25 жовтня (2020р.) у центрі області.

Однак як засвідчили результати агрометеорологічних спостережень минулого року, озимина посіяна в останні дні жовтня не встигає достатнім чином підготуватися до безпечної зимівлі: озимі культури у фазі другого та третього листка є найменш зимостійкими, що загрожує їх зрідженню внаслідок вимерзання.