Агрометеорологічні умови достигання врожаю зернових культур впродовж липня на території Рівненської області

Цього року достигання врожаю озимих та ярих зернових культур, а також початок їх збору на території Рівненської області припали на липень. Збереженню високої якості зерна, в останні декади достигання агрокультур, загрожувало поєднання високих температур повітря, підвищених показників вологості, локальних значних дощів та надмірне зволоження ґрунту.

У порівнянні із середніми багаторічними строками (1986-2005рр.), настання повної стиглості озимих зернових культур на території області відбулось на 2 дні раніше для озимої пшениці центральних та озимого жита північних районів, на 5 днів раніше для озимої пшениці південних районів. Збір врожаю проводився: в другій декаді липня – ярого ячменю центральних районів, в третій декаді липня – ярого ячменю та озимої пшениці південних, озимого жита північних та озимої пшениці центральних районів.

Результати визначення показників структури врожаю свідчать про те, що у порівнянні з середніми багаторічними значеннями:

- фактична кількість продуктивних стебел була переважно більшою, за винятком ярого ячменю;

- кількість колосів уражених шкідниками і хворобами була дещо вищою за середні багаторічні показники, за винятком зернових культур півдня, де уражень не було виявлено;

- маса зерна з 1м2 перевищувала середні багаторічні значення на 12-54%, за винятком маси зерна ярого ячменю центральних районів області, що зумовлено кількістю продуктивних стебел;

- маса 1000 зерен озимих та ярих зернових переважно перевищувала середні багаторічні значення або відповідала їм;

- співвідношення фактичної кількості зерен до середніх багаторічних значень цього показника різнилось для ярих та озимих культур на території області – для ярого ячменю півдня ці значення були майже рівними; для озимого жита півночі, озимої пшениці і ярого ячменю центру фактичне значення виявилось меншим і лише для озимої пшениці півдня області факт перевищував середнє багаторічне значення;

- високою виявилась фактична кількість щуплих зерен для усіх зернових області, за винятком ярого ячменю центральних районів – фактичне значення складало лише 1,5% щуплих зерен. 

Загалом, агрометеорологічні умови впродовж липня на території Рівненської області оцінювалися як «малосприятливі» для достигання врожаю зернових культур та їх збору. Значно ускладнювалося та унеможливлювалося проведення збиральних робіт у дні із значними опадами – 3, 12, 18, 29 липня.