Агрометеорологічні умови достигання та збору врожаю зернових культур на території Рівненської області

Погодні умови липня були доволі нестійкими: у першій декаді спостерігалась спека та посуха, у другій – похолодання та значна кількість опадів (за винятком півдня області), у третій – температурний режим нормалізувався, а декадна кількість опадів становила 40-92% норми. За рівнем зволоження територія області характеризувалась у липні як «недостатньо зволожена».

В цілому агрометеорологічні умови місяця були сприятливими для формування врожаю технічних культур, проте малосприятливими – для достигання та збору врожаю зернових, що зумовлено дощами та низьким температурним режимом у середині липня. 13 липня на півночі та у центрі області спостерігались значні, на півдні – помірні опади, що супроводжувались сильними вітрами, такі умови становили загрозу полягання посівів, проте на спостережних ділянках пошкоджень не відмічено. Не зважаючи на малосприятливі фактори, жнива на спостережних ділянках Рівненщини до кінця місяця завершились.

Динаміка запасів продуктивної вологи під посівами сільськогосподарських культур впродовж липня характеризувалась їх зростанням у середині місяця та черговим зниженням у кінці. У порівнянні із минулим роком, фактичні запаси станом на кінець липня були на 29-55% нижчими у метровому шарі (лише під соняшником центру – на 165% - більшими); в орному шарі на 58-61% нижчими для півдня, проте на 11-55% вищими – для центру області.

Спостерігалось значне сповільнення темпів накопичення ефективного тепла у другій декаді липня, однак з підвищенням температурного режиму у третій – темпи нормалізувались. Станом на 31 липня рівні теплозабезпеченості на території Рівненщини залишались нижчими за тогорічні значення на 5-28% та перевищували середні багаторічні на 1-26%.

У більшості днів місяця температура ґрунту на глибині 10см досягала рівнів ≥+25° (20-27 днів). Суховійні явища впродовж місяця фіксувались лише у центрі області одного дня – 5 липня.

У другій половині липня на спостережних полях розпочалися жнива: 20 липня було зібрано ярий ячмінь центру, 26 липня – озиму пшеницю, ярий ячмінь півдня та озиме жито півночі, 30 липня – озиму пшеницю центру. Продовжують активно розвиватись на спостережних полях соняшник, кукурудза, соя, овочеві (капуста, огірок), картопля, багаторічні трави. Їх стан залишається переважно добрим, темпи розвитку здебільшого є швидшими на 4-21 день відносно тогорічних строків настання фенологічних фаз та на 4-17 днів відносно середніх багаторічних строків. Виняток становлять соняшник та люцерна півдня, картопля півночі, що розвиваються із запізненням на 2-8днів відносно тогорічних строків.

Аналіз агрометеорологічних умов та факторів вегетаційного періоду, що мали вплив на рівень та якість врожаю озимих зернових культур, виявив значний дефіцит вологозабезпеченості під посівами у центрі області у період від фази «нижній вузол соломини» до достигання. Цей чинник міг негативно вплинути на продуктивність кущистості, озерненість колоса, зумовити дрібнозернистість та щуплість зерна. Іншими факторами, що складали загрозу зниження якості зерна у 2022р. на території області виявились: високий температурний режим у період «колосіння»-«молочна стиглість»; значна кількість днів з максимальними температурами повітря  ≥+25° та з мінімальними ≤+10° у період «колосіння»-«молочна стиглість»; висока відносна вологість повітря у період «воскова стиглість»-«повна стиглість» та низькі рівні відносної вологості у період «колосіння»-«молочна стиглість». Таким чином, прогнозується, що  врожайні якості зерна озимої пшениці у 2022 році на території Рівненської області будуть пониженого рівня.