АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ ПІДСУМКИ ЧЕРВНЯ 2024 р

Переважав високий температурний режим повітря та ґрунту, відмічався нерівномірний розподіл атмосферних опадів по території і в часі, грози та дощі різної інтенсивності. Теплозабезпеченість посівів була на 18-42% вищою за середню багаторічну та на 20-52% – за минулорічну. Територія північних районів Рівненщини у червні оцінювалась як «зволожена», решта території – «надмірно зволожена». Впродовж місяця відмічено: 12-24 днів з росою; 15-17 днів з температурами ґрунту на глибині 10 см ≥25°.
Запаси продуктивної вологи переважно зменшилися на 6-52% в орному та на 5-41% в метровому шарах ґрунту і на кінець місяця оцінювалися як: для озимих і ранніх ярих зернових культур – в орному шарі «достатні»-«оптимальні», у метровому – «надмірні»; для теплолюбних культур – «задовільні»-«оптимальні» та «достатні»-«оптимальні», відповідно. Фенологічний розвиток більшості с.-г. культур та плодових дерев відбувався раніше на 1-3 тижні у порівнянні із середніми багаторічними та минулорічними строками. Стан посівів с.-г. культур та плодових дерев переважно «добрий» за винятком картоплі на півночі, стан якої «задовільний» Забур’янення впродовж місяця переважно було «дуже слабке»-«слабке», у соняшника та сої у центрі – «середнє». Агрометумови загалом були сприятливимидля росту та розвитку с.-г. культур, однак підвищені рівні вологості повітря на фоні високих температур були сприятливими для поширення хвороб та шкідників на посівах, а надмірна вологозабезпеченість ґрунту загрожувала поляганням посівів зернових.
Для проведення польових робіт несприятливими були лише дні з помірними і значними опадами.