Радіаційна обстановка на території Рівненської області у квітні 2018 року за даними спостережень Рівненського обласного центру з гідрометеорології.

За регламентом спостережень, що проводяться структурними підрозділами Рівненського ЦГМ у рамках радіаційного моніторингу приземного шару атмосфери визначаються наступні показники радіаційного забруднення:

   -  потужність експозиційної дози гама-випромінювання ( гама-фон)

   - сумарна β-активність атмосферних випадінь.

     Спостереження за потужністю експозиційної дози гама-випромінювання проводиться щоденно  о 09 год. літнього часу на спеціально обладнаних місцях метеомайданчиків (АМСЦ Рівне, М Сарни та М Дубно),  та в робочі дні  о 10 год. літнього часу на території радіологічної лабораторії  (м.Рівне) для достовірності отриманих результатів.

    В квітні місяці 2018 року було проведено 109 замірів ПЕД гама-випромінювання по чотирьох пунктах  спостереження. Мінімальні значення гама-фону по пунктах спостереження, що знаходяться на території Рівненської області не перевищували  10-12 мкР/год , максимальні – 13-16 мкР/год..

    Росту величини експозиційної дози гама-випромінювання по пунктах спостереження за контрольований період, у порівняні з березнем  2018 року та квітнем  2017 року, не встановлено.

     Наведені дані свідчать про те, що радіаційний  фон  практично  на  всій  території  області  є  сталим  та  знаходиться  в межах  доаварійних  рівнів,  обумовлених  головним  чином  природними  радіоактивними  ізотопами  та  космічним  випроміненням.  Середнє  значення  потужності експозиційної дози гамма  –  випромінювання на території Рівненської  області в  квітні  2018 року -  13  мкР/год.

     В квітні місяці   2018  року  радіологічною лабораторією Рівненського ЦГМ проводився радіометричний аналіз проб атмосферних  випадінь  по 19 пунктах спостереження 9-ти західних областей України, два з яких знаходиться в межах Рівненської області - М Сарни та АМСЦ Рівне. За звітний період було проаналізовано 30  проб атмосферних випадінь з двох пунктів спостереження на території області. Експозиція кожної з планшетних проб складає 48 годин і відповідно в часовому проміжку охоплює в цілому весь місяць.

  Сумарна бета-активність атмосферних випадінь  в квітні 2018 року складала в середньому по Рівненській області - 1,9 Бк/м2/за добу. Мінімальні значення коливалися в межах 0,8-1,1 Бк/м2/за добу, а максимальні 2,6 -3,1 Бк/м2/за добу.

  За контрольований період різких коливань величини сумарної бета-активності не спостерігалось. Максимальні значення відрізняються від середньомісячних у 1,5-2,5 рази.

    Високим рівнем радіоактивного забруднення вважається щільність радіоактивних випадінь по результатах першого виміру після відбору 110 Бк/м.кв. за добу і вище. Виміри щільності бета-активних випадінь з атмосфери враховують як природні так і штучно утворені радіонукліди.

       В квітні місяці радіологічною лабораторією Рівненського ЦГМ, згідно планів роботи на 2018 рік, та в рамках виконання радіоекологічного моніторингу навколишнього природного середовища в зоні дії АЕС проводились роботи з відбору проб води  та грунтів в зоні дії Рівненської та Хмельницької АЕС. Проби доставлені в лабораторію для  радіонуклідного аналізу.

     По периметру 30-ти кілометрової санітарно-захисної зони РАЕС та ХАЕС в точках відбору проб грунтів  проводилась гамма-зйомка місцевості. За результатами проведених спостережень  середнє значення потужності експозиційної дози гама-випромінювання  становить  в зоні дії РАЕС - 11 мкР/год , ХАЕС - 10 мкР/год.

    За даними лабораторних спостережень радіаційна обстановка на контрольованій території  у квітні 2018 була стабільною і не зазнала змін у порівняні з попереднім звітним періодом.