Навчальна екскурсія екологів до Рівненського обласного центру з гідрометеорології

Навчальна екскурсія екологів до Рівненського обласного центру з гідрометеорології

Задля практичної підготовки студентів груп ЕКО-41, 42, 21інт, 30 березня 2018 року було організовано навчальну екскурсію до одного із підрозділів Рівненського обласного центру з гідрометеорології. 

Таким підрозділом стала комплексна лабораторія спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища. Очолює дану лабораторію ще з 1981 року інженер-гідрохімік Сало Б.І. Завідувач лабораторії доніс до студентів інформацію про масштабність і потрібність їхньої роботи, а отже необхідність висококваліфікованих фахівців, адже на даний час комплексна лабораторія за станом забруднення навколишнього природного середовища проводить спостереження за якістю атмосферного повітря у м. Рівне та поверхневих вод Західного регіону України.

Поділ лабораторії на два сектори (сектор спостереження за забрудненням атмосферного повітря та сектор спостереження за забрудненням поверхневих вод) дозволив виявити зацікавленість та обізнаність студентів у цих напрямках досліджень. Так, завідувачі секторів атмосферного повітря Козаченко О.Ю. та поверхневих вод Король П.В. своїми інформативними розповідями про результати досліджень проб атмосферного повітря нашого міста, поверхневих вод річок Устя та Горинь переконали студентів у важливості такої роботи як на локальному (рівні міста), так і на глобальному (рівні держави) рівнях.

Під час екскурсії студенти ознайомилися з особливостями вибору місць проведення спостережень, періодичністю моніторингових робіт, методиками та приладами аналізування досліджуваних проб. Знання отримані під час вивчення дисципліни «Моніторинг довкілля» знайшли своє підтвердження у словах фахівців-практиків.

Такі екскурсії вкотре доводять, що найкращі знання ті, які підтверджені на практиці.

P.S. Приємним бонусом стало і те, що багато працівників даної лабораторії є випускниками нашої кафедри.

http://nuwm.edu.ua/nni-az/news/navchaljna-ekskursija-ekologhiv-do-rivnen...