Вологозабезпечення посівів протягом квітня на території Рівненської області

Квітень цього року, на відміну від минулорічного, виявився набагато теплішим, однак відзначався значний дефіцит атмосферних опадів. Внаслідок відсутності ефективних атмосферних опадів, високих денних температур повітря та низьких значень відносної вологості повітря, на території Рівненської області спостерігалось зменшення запасів продуктивної вологи. За місяць запаси продуктивної вологи під посівами озимих і ранніх ярових зернових культурах зменшились в орному шарі ґрунту на 8 %, в метровому – на 14%. У порівнянні із середньобагаторічними значеннями, запаси продуктивної вологи квітня в середньому по області є меншими на 8-24 %, у порівнянні із минулорічними значеннями – на 44-48 %.  Якісно запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту оцінюються як достатні, в метровому – на більшій території області достатні, на півдні області – оптимальні. Внаслідок таких агрометеорологічних умов на більшості посівів ранніх зернових культур відмічаються нерівномірні сходи.

За умови збереження дефіциту опадів, існує ймовірність подальшого зменшення  запасів продуктивної вологи, що потягне за собою погіршення умов для проростання та розвитку у ранніх фенологічних фазах щойно висіяних ярих культур та затримку строків посіву таких пізніх теплолюбних культур як кукурудза, соя, соняшник, буряк. Однак на даний момент, зважаючи на відносно не велику тривалість посушливих умов, агрометеорологічні умови Рівненщини, у порівнянні із південними територіями України, не оцінюються як критичні. Оскільки атмосферна засуха, що є вкрай несприятливою для посівів, формується за тривалості періоду відсутності ефективних опадів, періоду високих температур та низьких показників відносної вологості повітря упродовж 30 днів, а критерієм виникнення ґрунтової засухи є низькі запаси продуктивної вологи у ґрунті протягом 20 днів.

  

Рис. 1. Порівняльний графік зміни запасів продуктивної вологи в орному шарі ґрунту (0-20 см) протягом квітня на території Рівненської області

Рис. 2. Порівняльний графік зміни запасів продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту (0-100 см) протягом квітня на території Рівненської області